Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 września 2022

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła to jednorazowa dopłata dla gospodarstw domowych ogrzewających swoje domostwa. Obecnie dostępne dodatki to: dodatek węglowy, dodatek do skroplonego gazu LPG, dodatek do pelletu, dodatek do drewna i dodatek do oleju opałowego.  Ustawa go wprowadzająca weszła w życie 20 września br., wnioski można składać od 21 września. Termin końcowy mija 30 listopada.

Warunkiem jest zgłoszenie lub wpisanie do centralnej ewidencji emisyjności budynków

do dnia 11 sierpnia 2022 roku. W przypadku zgłoszenia do centralnej ewidencji emisyjności budynków po tej dacie o świadczenie to mogą ubiegać się tylko te osoby, które dokonały wpisu po raz pierwszy.

Przy czym ustawodawca zdefiniował gospodarstwo domowe jako:

  1. Osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe),

bądź

  1. Osobę fizyczną oraz osoby na nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające

w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Definiując gospodarstwo domowe należy również wziąć pod uwagę adres. Obowiązuje bowiem zasada „jeden dodatek na jeden adres”. Zatem świadczenie to przysługuje tylko gospodarstwom domowy zamieszkującym odrębne adresy. Lokale mieszkalne muszą być wyodrębnione.

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła nie przysługuje osobom, które otrzymały dodatek węglowy.  Każde gospodarstwo domowe może ubiegać się tylko o jeden dodatek do ogrzewania. Znaczenie ma tu źródło ciepła zgłoszone na deklaracji do CEEB, wykazane jako główne.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
Odwiedzin:  2695950Osób Online: 6