Program ,,Ciepłe Mieszkanie"

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 listopada 2022

Wójt Gminy Michałów, ogłasza nabór ankiet mieszkańców zainteresowanych dofinansowaniem obejmującym wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej lokali mieszkalnych w programie „Ciepłe mieszkanie”, od dnia 18 listopada 2022 r. do dnia 12 grudnia 2022 r. Program ten skierowany do właścicieli/współwłaścicieli lokali mieszkalnych, znajdujących się w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych, na terenie Gminy Michałów.

Beneficjentami programu „Ciepłe mieszkanie” mogą być wyłącznie osoby spełniające poniższe kryteria:

 • podstawowy poziom dofinansowania (30%), dochód roczny właściciela/współwłaściciela nie może przekroczyć kwoty 120.000 zł wówczas dofinansowanie wynosi nie więcej niż 15.000 zł na jeden lokal mieszkalny,
 • podwyższony poziom dofinansowania (60%), właściciel/współwłaściciel musi spełniać kryterium socjalne tj. miesięczny dochód na osobę nie może przekraczać:
  – w gospodarstwie jednoosobowym kwoty (2 342 zł)  
  – w gospodarstwie wieloosobowym kwoty (1 673 zł).
  dofinansowanie  wówczas wynosi nie więcej niż 25 000 zł na jeden lokal mieszkalny,
 • najwyższy poziom dofinansowania(90%), miesięczny dochód na osobę nie może przekraczać:
  – w gospodarstwie jednoosobowym kwoty (1 260 zł)  
  – w gospodarstwie wieloosobowym kwoty (900 zł).
  dofinansowanie  wówczas wynosi nie więcej niż 37 500 zł na jeden lokal mieszkalny.

Warunkiem przystąpienia do Programu i  uzyskania dofinasowanie jest likwidacja starego źródła ciepła.

W ramach dofinansowania mieszkaniec może wymienić nieekologiczny kocioł węglowy na nowe źródło ciepła lub podłączyć lokal mieszkalny do efektywnego źródła ciepła oraz poprawić efektywność energetyczną w lokalu mieszkalnym poprzez wymianę stolarki okiennej i drzwi wejściowych. Dodatkowo można również otrzymać dofinansowanie na zamontowanie nowej instalacji centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła jak również rozliczyć dokumentację projektową.

Osoby wyrażające wolę skorzystania z programu (będące właścicielami/współwłaścicielami lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych), proszone są o złożenie ankiety do sekretariatu w godzinach pracy Urzędu lub wysłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do 12 grudnia 2022 r. W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt telefoniczny pod numerem 413565243 wew. 34 lub 45

Jednocześnie Gmina Michałów informuje, że realizacja programu „Ciepłe Mieszkanie” uzależniona jest od przyznania Gminie środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Gmina Michałów zastrzega sobie prawo, odstąpienia od realizacji Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w sytuacji braku zainteresowania wsparciem przez mieszkańców.

Ankieta do pobrania znajduje się poniżej.

Link do programu: https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie/

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
Odwiedzin:  2805287Osób Online: 8