Sesja Rady Gminy Michałów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 listopada 2022

W dniu 25 listopada 2022 r. o godzinie 14.00 w świetlicy przy Urzędzie Gminy w Michałowie odbędzie się sesja Rady Gminy Michałów z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.

  2. Przyjęcie porządku obrad.

  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

  4. Informacja na temat przygotowania do sezonu zimowego, aktualnego stanu dróg i ich oznakowania na terenie gminy.

  5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

  6. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

  7. Sprawozdanie Wójta z prac między sesjami.

  8. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy z poprzedniej sesji.

  9. Rozpatrzenie projektów uchwał:

a) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 rok;

b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałów na lata 2022-2025;

c) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego;

d) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;

e) w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso;

f) w sprawieokreślenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

g) w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy Gminy Michałów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” na rok 2023;

h) w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym  w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Michałów.

10. Wolne wnioski i informacje.

11. Zamknięcie obrad sesji.

 

Projekty uchwał - link (michalow.bip.gov.pl) 

Transmisja Sesji Rady Gminy na żywo - link

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
Odwiedzin:  2805293Osób Online: 5