INFORMACJA

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 grudnia 2019

Uprzejmie informuje, iż w związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010) od dnia 1 stycznia 2020 r wchodzi w życie ustawowy obowiązek segregacji odpadów komunalnych. Segregacja odpadów, do tej pory dobrowolna, stała się obligatoryjnym sposobem gromadzenia odpadów. Jej brak lub stwierdzenie nieprawidłowości w jej prowadzeniu skutkowały będą odebraniem odpadów jako zmieszanych i podwyższeniem opłaty za miesiące,
w których nie dopełniono obowiązku.

W związku z powyższym, właściciele nieruchomości (mieszkańcy, firmy), którzy jeszcze nie segregują odpadów powinni zapoznać się z zasadami segregacji rozpocząć jej stosowanie od dnia 1 stycznia 2020 r.

Komplety worków do segregacji dostarczy firma odbierająca odpady z terenu naszej gminy.

 

 

WÓJT GMINY
MICHAŁÓW

Mirosław Walasek

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
Odwiedzin:  2252309Osób Online: 8