Uchwały Rady Gminy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 lipca 2015

Uchwały Rady Gminy

UCHWAŁA NR XXIV/183/2020 RADY GMINY MICHAŁÓW z dnia 25 września 2020 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi na terenie Gminy Michałów oraz ustalenia wysokości tej opłaty

- UCHWAŁA NR UCHWAŁA NR XXI/153/2020 RADY GMINY MICHAŁÓW z dnia 7 maja 2020 r.
uchylająca uchwałę Rady Gminy Michałów w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi

- UCHWAŁA NR UCHWAŁA NR XXI/152/2020 RADY GMINY MICHAŁÓW z dnia 7 maja 2020 r.
w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy

- UCHWAŁA NR UCHWAŁA NR XX/145/2020 RADY GMINY MICHAŁÓW z dnia 27 lutego 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi na terenie Gminy Michałów oraz ustalenia wysokości tej opłaty

- UCHWAŁA NR UCHWAŁA NR XX/146/2020 RADY GMINY MICHAŁÓW z dnia 27 lutego 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Michałów

- UCHWAŁA NR UCHWAŁA NR XVIII/136/2020 RADY GMINY MICHAŁÓW z dnia 8 stycznia 2020 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi na terenie Gminy Michałów oraz ustalenia wysokości tej opłaty

- UCHWAŁA NR UCHWAŁA NR XVI/116/2019 RADY GMINY MICHAŁÓW z dnia 27 listopada 2019 r.
w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne- UCHWAŁA NR UCHWAŁA NR XVI/117/2019 RADY GMINY MICHAŁÓW z dnia 27 listopada 2019 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymywania czystości i porządku na terenie gminy Michałów- UCHWAŁA NR UCHWAŁA NR XVI/118/2019 RADY GMINY MICHAŁÓW z dnia 27 listopada 2019 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Michałów- UCHWAŁA NR UCHWAŁA NR XVI/119/2019 RADY GMINY MICHAŁÓW z dnia 27 listopada 2019 r.
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi


- UCHWAŁA NR X/77/2019
UCHWAŁA NR X/77/2019 RADY GMINY MICHAŁÓW z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodaroiwanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Michałów

- UCHWAŁA NR XXVII/165/2016
UCHWAŁA NR XXVII/165/2016 RADY GMINY MICHAŁÓW z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Michałów

- UCHWAŁA NR XXVII/166/2016
UCHWAŁA NR XXVII/165/2016 RADY GMINY MICHAŁÓW z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Michałów

- UCHWAŁA NR XXVII/167/2016
UCHWAŁA NR XXVII/165/2016 RADY GMINY MICHAŁÓW z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi

 - UCHWAŁA NR VIII/39/2015
UCHWAŁA NR VIII/39/2015 RADY GMINY MICHAŁÓW z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Michałów

- UCHWAŁA NR VI/29/2015
UCHWAŁA NR VI/29/2015 RADY GMINY MICHAŁÓW z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 - UCHWAŁA NR VI/28/2015
UCHWAŁA NR VI/28/2015 RADY GMINY MICHAŁÓW z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi na terenie Gminy Michałów oraz ustalenia wysokości tej opłaty

 - Uchwała Nr XXXIX/249/2013
UCHWAŁA NR XXXIX/249/2013 RADY GMINY MICHAŁÓW z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 - Uchwała Nr XXXVI/225/2013
UCHWAŁA NR XXXVI/225/2013 RADY GMINY MICHAŁÓW z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII/175/2012 Rady Gminy Michałów z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

- Uchwała Nr XXVIII/181/2013
RADY GMINY MICHAŁÓW z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.

- Uchwała Nr XXVII/175/2012
RADY GMINY MICHAŁÓW z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

- Uchwała Nr XXVI/165/2012
RADY GMINY MICHAŁÓW z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Michałów

- Uchwała Nr XXVI/164/2012
RADY GMINY MICHAŁÓW z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- Uchwała Nr XXVI/163/2012
RADY GMINY MICHAŁÓW z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

- Uchwała Nr XXVI/162/2012
RADY GMINY MICHAŁÓW z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Michałów

 

 

Odwiedzin:  2252452Osób Online: 9