Organizacje pozarządowe

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

W gminie Michałów istnieje 12 zarejestrowanych stowarzyszeń.

Są to:

OSP Góry
OSP Michałów
OSP Pawłowice
OSP Sędowice
OSP Tur Dolny
OSP Tur Górny
OSP Wrocieryż
OSP Zagajów
OSP Zagajówek
• Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Michałowie
• Uczniowski Klub Sportowy „NAPRZÓD” przy Zespole Szkół w Michałowie
• Koło Gospodyń Wiejskich Tur Dolny

A także niezarejestrowane Koło Gospodyń Wiejskich w Węchadłowie

Podstawowym aktem prawnym regulującym problematykę stowarzyszeń, ich zakładania i funkcjonowania jest ustawa „Prawo o stowarzyszeniach” z dnia 7 kwietnia 1989 roku (Dz.U. Nr 20, poz. 104). Stowarzyszenie jest dobrowolnym, trwałym i samorządnym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, które samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności, opierając ją na pracy społecznej członków. Stowarzyszenia przyczyniają się do rozwoju lokalnej społeczności i pobudzają lokalne incjatywy.Informacje dotyczące działalności organizacji pozarządowych, stowarzyszeń pochodzą ze strony:

 

Odwiedzin:  2695897Osób Online: 15