Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Wojewódzki  Inspektorat Ochrony  Środowiska w Kielcach  informuje, że na podstawie  analizy  wyników monitoringu  diagnostycznego jednolitych części wód  podziemnych realizowanych  w roku 2016  przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie w miejscowości Michałów   w punkcie pomiarowym    nr 1907  stwierdzono słaby stan chemiczny  wód podziemnych. Przekroczone zostały  normy dla stanu dobrego  w odniesieniu do: potasu – 38,8 mg K/1 ( V klasa jakości wód podziemnych), amoniaku – 4,31 mg NH4/1 (V klasa jakości) oraz żelaza – 5,12 mg Fe/1 ( IV klasa jakości).

Niezadowalające wyniki badań wskazują na możliwość wpływy  działalności rolniczej  na jakość wód podziemnych. W związku z powyższym zachęca się  rolników do  zapoznania  z Kodeksem Dobrej Praktyki  Rolniczej  w celu zmniejszenia ryzyka  zanieczyszczenia wód  oraz ograniczenia negatywnego oddziaływania rolnictwa  na środowisko naturalne.

 

Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej dostępnym online pod adresemhttps://www.kp.org.pl/pdf/poradniki/kdpr/  lub do pobrania w załączniku

 

 Pliki do pobrania:

Odwiedzin:  2695816Osób Online: 9