Informacje

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

.

Artykuły

Przejdź do - Informacja

Informacja

Urząd Gminy w Michałowie informuje, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych pod adresem Tomaszów 11A będzie nieczynny 3 kwietnia 2021 roku.

24 marca 2021
Czytaj więcej o: Informacja
Przejdź do - ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

Urząd Gminy w Michałowie informuje, że odbiór odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbędzie się w następujących terminach:

31 grudnia 2020
Czytaj więcej o: ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
Przejdź do - ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE
 o zmianie wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 listopada 2020 r

Wójt Gminy Michałów  działając na podstawie  art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1439) zawiadamia, że od 1 listopada 2020 r obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęte uchwałą Rady Gminy Michałów Nr XXIV/183/2020  z dnia 6 października 2020 r w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi na terenie Gminy Michałów oraz ustalenia wysokości tej opłaty

21 października 2020
Czytaj więcej o: ZAWIADOMIENIE
Przejdź do - INFORMACJA

INFORMACJA

Urząd Gminy w Michałowie informuje, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Tomaszowie 11a wznawia przyjmowanie odpadów komunalnych zgodnie z harmonogramem czyli w pierwszą sobotę każdego miesiąca.

10 września 2020
Przejdź do - INFORMACJA

INFORMACJA

Urząd Gminy w Michałowie informuje, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Tomaszowie 11a wstrzymał przyjmowanie odpadów do odwołania.

2 września 2020
Czytaj więcej o: INFORMACJA
Przejdź do - Wyciąg z Wytycznych Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego

Wyciąg z Wytycznych Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego

Wyciąg z Wytycznych Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego
w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii)

6 maja 2020
Czytaj więcej o: Wyciąg z Wytycznych Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego
Przejdź do - ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE
 o zmianie wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 lutego 2020 r

31 marca 2020
Czytaj więcej o: ZAWIADOMIENIE
Przejdź do - INFORMACJA

INFORMACJA

Informujemy, że zgodnie z podpisaną umową
 w 2020 r usługę odbioru, transportu
 i zagospodarowania odpadów komunalnych
z terenu Gminy Michałów świadczy firma 

12 marca 2020
Czytaj więcej o: INFORMACJA
Przejdź do - ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

o zmianie wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 lutego 2020 r

13 stycznia 2020
Czytaj więcej o: ZAWIADOMIENIE
Przejdź do - INFORMACJA

INFORMACJA

Urząd Gminy w Michałowie informuje, że odbiór odpadów komunalnych w miesiącu styczniu 2020 r odbędzie się w następujących terminach:

3 stycznia 2020
Czytaj więcej o: INFORMACJA
Przejdź do - INFORMACJA

INFORMACJA

Uprzejmie informuje, iż w związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010) od dnia 1 stycznia 2020 r wchodzi w życie ustawowy obowiązek segregacji odpadów komunalnych. Segregacja odpadów, do tej pory dobrowolna, stała się obligatoryjnym sposobem gromadzenia odpadów. Jej brak lub stwierdzenie nieprawidłowości w jej prowadzeniu skutkowały będą odebraniem odpadów jako zmieszanych i podwyższeniem opłaty za miesiące,
w których nie dopełniono obowiązku.

23 grudnia 2019
Czytaj więcej o: INFORMACJA
Przejdź do - Zagospodarowanie odpadów rolniczych

Zagospodarowanie odpadów rolniczych

W ramach istniejącego systemu  gospodarowania odpadami komunalnymi gmina  jest zobowiązana do organizacji zbiórki i stworzenia warunków do zagospodarowania odpadów komunalnych.

9 grudnia 2019
Czytaj więcej o: Zagospodarowanie odpadów rolniczych
Odwiedzin:  2094738Osób Online: 5