Zagospodarowanie odpadów rolniczych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

W ramach istniejącego systemu  gospodarowania odpadami komunalnymi gmina  jest zobowiązana do organizacji zbiórki i stworzenia warunków do zagospodarowania odpadów komunalnych.

Nie może organizować zbiórek odpadów pochodzących z rolnictwa ani (tym bardziej) finansować ich z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczanymi na rzecz gminy przez właścicieli nieruchomości.

Rolnik będący wytwórcą odpadów ma obowiązek przekazania ich na własny koszt  podmiotom posiadającym zezwolenia na ich zbieranie lub przetwarzanie.

Poniżej zamieszczono wykaz podmiotów zbierających odpady folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych:      

 

1. Firma zajmująca się zbiórką zużytych opon m. in. z maszyn rolniczych

P.U.H. EKO-RASPOL
Brzeziny, ul. Nidziańska 3
26-026 Morawica

tel. 41 311 75 68
fax. 41 301 40 07
tel.kom. 601 867 543

e-mail: raspol@raspol.com.pl
Adres strony internetowej: http://raspol.com.pl/?page_id=13

Opony odbierane są u wytwórcy odpadów. 2. Firma skupująca i przetwarzająca folie poużytkowe w rolnictwie, folie strecz po sianokiszonkach, folie opakowaniowe.

Evoltaic Sp. z o.o.
 Al. Solidarności 21
 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
 tel. 733 211404

e-mail: michal.kozyra@evoltaic.pl
Adres strony internetowej http://www.evoltaic.pl

Folie powinny być wytrzepane z ziemi i innych zanieczyszczeń oraz zbalowane.

Odwiedzin:  2695828Osób Online: 6