Program „Czyste powietrze”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach informuje, że od dnia 21.10.2020 r. można składać wnioski o dofinansowanie dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania w ramach programu „Czyste powietrze”. Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do WFOŚiGW, powinna uzyskać, do dnia złożenia wniosku, od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego. W celu uzyskania zaświadczenia należy złożyć żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej  stanowiące wzór do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 r.

Żądanie wydania zaświadczenia należy składać tylko i wyłącznie na załączonym wzorze. Szczegółowe informacje o wydawanych zaświadczeniach można uzyskać w Urzędzie Gminy w Michałowie pod numerem 601758606.

Więcej informacji o programie „Czyste powietrze”:  http://www.wfos.com.pl/268-typ-beneficjenta/osoby-fizyczne/902-wnowienie-naboru-czyste-powietrze

 

Odwiedzin:  2094909Osób Online: 6