Wysokość stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przejdź do - Ulga za kompostownik

Ulga za kompostownik

Od 1 lipca 2021 r. będzie można skorzystać z ulgi z tytułu kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych.

Ze zwolnienia będą mogli skorzystać właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy wszystkie odpady bio będą gromadzić we własnym kompostowniku.

11 maja 2021
Czytaj więcej o: Ulga za kompostownik
Przejdź do - ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE
 o zmianie wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 listopada 2020 r

Wójt Gminy Michałów  działając na podstawie  art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1439) zawiadamia, że od 1 listopada 2020 r obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęte uchwałą Rady Gminy Michałów Nr XXIV/183/2020  z dnia 6 października 2020 r w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi na terenie Gminy Michałów oraz ustalenia wysokości tej opłaty

21 października 2020
Czytaj więcej o: ZAWIADOMIENIE
Przejdź do - ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE
 o zmianie wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 lutego 2020 r

31 marca 2020
Czytaj więcej o: ZAWIADOMIENIE
Odwiedzin:  2326510Osób Online: 4