Jak załatwić sprawę

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

bip Opisy sposobu załatwiania poszczególnych spraw w Urzędzie Gminy Michałów - link.

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Gminy w Michałowie umożliwia przesyłanie przez interesantów wniosków i podań do urzędu w postaci elektronicznej, opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem.

 
 
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Urzędu Gminy w Michałowie

Kliknij na powyższy link, aby uruchomić skrzynkę podawczą

ADRES SKRZYNKI PODAWCZEJ NA PLATFORMIE ePUAP - /0qc3j16toi/SkrytkaESP

Aby można było złożyć wniosek do urzędu konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP – www.epuap.gov.pl (konto jest bezpłatne).

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;

2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu do Sekretariatu Urzędu Gminy w Michałowie, Michałów 115 na następujących nośnikach danych:

         1.  Pamięć masowa USB
         2.  Płyta CD-RW, DVD-RW

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

1. Akceptowalne formaty załączników to:

         1.  DOC, DOCX, RTF
         2.  XLS
         3.  CSV
         4.  TXT
         5.  GIF, TIF, BMP, JPG
         6.  PDF
         7.  ZIP

2. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3 MB.

3. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Wszystkie dokumenty przesyłane elektronicznie muszą byc podpisane zgodnym certyfikatem kwalifikowanym.

 

 

Odwiedzin:  2695929Osób Online: 14