Historia miejscowości

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 HISTORIA POSZCZEGÓLNYCH MIEJSCOWOŚCI

Do Gminy Michałów należą następujące miejscowości: 

1. Góry
2. Jelcza Mała
3. Tur Piaski
4. Jelcza Wielka
5. Karolów
6. Kołków
7. Michałów
8. Pawłowice
9. Polichno
10. Przecławka
11. Sadkówka
12. Sędowice
13. Tomaszów
14. Tur Dolny
15. Tur Górny
16. Węchadłów
17. Wrocieryż
18. Zawale Niegosławskie
19. Zagajów
20. Zagajówek

Artykuły

GÓRY

Wieś pierwszy raz wymienia się jako "de Gori" w dokumentach sądowych ziemskich pod datą 1406.  Pierwszym znanym właścicielem wsi był Skarbek z Gór herbu Abdank. O parafii  w Górach wspomina już Jan Długosz, stał tam drewniany kościółek.
W 1518 i w 1522 wymienia się rodzinę Górskich dziedziców Gór,  Węchadłowa i Zagajowa. W 1532 roku Stanisław Górski starosta krakowski był dziedzicem Gór i Węchadłowa. W 1561 roku  Barbara Kołkowa herbu Trąby, wdowa po Janie Kołku staje się właścicielką tych dóbr  po Górskich, stała się właścicielką  Gór, Węchadłowa i Zagajowa.

21 maja 2015
Czytaj więcej o: GÓRY

JELCZA MAŁA

Już w 1376 pada nazwa "Gedlcza" co utożsamia się z wsią Jelcza. Nazwa pochodzi od wyrazu "jedła" co oznaczało wtedy małą jodłę. W tymże  roku jako właścicieli wsi wymienia się: Marcina, Jana, Paszka, Alberta, Dominika, Iwana, Goworka, Stanisława i Mikołaja.
Wzmianka pochodzi z dokumentów sądowych krakowskich. Na początku XIV wieku jako właścicieli wsi wymienia się Rafała i Jana synów Iwana.

21 maja 2015
Czytaj więcej o: JELCZA MAŁA

JELCZA WIELKA

(Początki miejscowości patrz  wyżej) Jelcza Wielka jako oddzielna wieś pojawia się w kronikach Jana Długosza.   W 1579 roku wieś należała do klasztoru miechowskiego. Wieś miała wtedy 4 łany ziemi. Gospodarowało na nich osiem rodzin kmiecych. Mieszkało też we wsi jedna rodzina zagrodników i trzy komorników. W 1784 roku wieś przestała należeć do Zakonu miechowskiego
W 1827 roku wieś liczyła 10 domów i 90 mieszkańców. W końcu XIX wieku wieś należała do gminy Nawarzyce. W tym czasie we wsi mieszkało  11 gospodarzy na 117 morgach ziemi.

21 maja 2015

KAROLÓW

Dość młoda wieś. Pierwsza wzmianka o tej miejscowości pochodzi z roku 1882.
Był to w końcu XIX wieku przysiółek wsi Zagajów. Wieś liczy w tym czasie dziewięciu gospodarzy na 35 morgach ziemi. Folwark w tej wsi należał do dóbr Zagajów.

21 maja 2015

KOŁKÓW

Folwark Kołków istniał już w XVI wieku. Folwark nie był w tym  czasie na stale zamieszkały. Dopiero podczas spisu ludności diecezji krakowskiej w 1787 roku wymienia  się Kołków jako samodzielną wieś. Nazwa pochodzi od  nazwy rodu  Kołków, który panował w tej okolicy w XVI wieku. W 1827 roku wieś liczyła 8 domów i 45 mieszkańców. W 1881 roku wieś liczyła dziewięciu samodzielnych gospodarzy na 35 morgach ziemi. Folwark Kołków należał do dóbr Zagajów.

21 maja 2015

MICHAŁÓW

Według źródeł kościelnych pierwszy kościół w Michałowie miał postawić Dobiesław kasztelan krakowski w 1375 roku. Nazwa pochodzi od imienia Michał. Skoro postawiono tu kościół wieś musiała istnieć już wcześniej.  Istniał wtedy zapewne drewniany kościół. W 1410 kroniki zanotowały Mikołaja z Michałowa, był on jednym z dowódców pod Grunwaldem. Pod tą samą  datą zanotowano, że Jakuszą z Michałowa uzyskał dziesięcinę snopową  dla  miejscowego kościoła oraz karczmę zwaną chadalińską.
Powyższy dokument został potwierdzony w 1454 roku przez Jana Długosza.

21 maja 2015
Czytaj więcej o: MICHAŁÓW

PAWŁOWICE

Wieś wymieniona po raz pierwszy w 1579 roku w spisie poborowym powiatu ksiąskiego.
Nazwa wsi pochodzi od imienia Paweł. W początkach XVIII wieku wieś należała do rodziny Wodzickich. Znamy też z dokumentów kościelnych Piotra Mazurka zamożnego chłopa z tej wsi z roku 1663 roku.  Dzierżawcami wsi była rodzina Szeligów.

21 maja 2015

POLICHNO

Pierwszy raz nazwa tej wsi pojawia się pod datą 1791. Nazwa pochodzi od słowa "pole" inaczej też zwane "pólko" lub "polichno"
W 1827 roku mieszkało we wsi 106 mieszkańców w 15 domach.
W końcu XIX wieku była to samodzielna wieś jak i folwark szlachecki należący do dóbr Góry. Folwark liczył 214 mórg ziemi. Wieś Polichno w końcu XIX wieku liczyła 14 gospodarzy na 75 morgach ziemi.

21 maja 2015
Czytaj więcej o: POLICHNO

PRZECŁAWKA

Po raz pierwszy nazwa tej wsi pojawia się w kronikach Jana Długosza w latach 1470-80. Nazwa pochodzi od staropolskiego imienia Przedsław lub Przecław.
W XIX wieku wieś należała do gminy Góry. W 1827 roku mieszkało we wsi 120 mieszkańców w 16 domach. Do roku 1864 folwark Przecławka należał do Kościoła. W tymże roku został przejęty przez rząd  i sprzedany osobie prywatnej za 15 844 ruble. W końcu XIX wieku nie istniały we wsi samodzielne gospodarstwa chłopskie istniał tylko folwark.

21 maja 2015

SADKÓWKA

Brak informacji !

21 maja 2015
Odwiedzin:  2695993Osób Online: 10